Posledný príspevok


 • Celoškolské ZRPŠ dňa 24.09.2020 o 15:30 hod.

  Dňa 24.09.2020 o 15:30 hod. sa pred budovou MŠ uskutoční celoškolskéZRPŠ. Prosím rodičov, aby si prečítali Školský poriadok a ŠkVP Paletko /školsky vzdelávaci program /,ktoré nájdu v časti ,,Dokumenty školy“,…

 • Pridaná sekcia „Jedálny lístok“

  Nájdete ho v položke „Pre rodičov“ bude pravidelne zverejňovaný každý týždeň. 458

 • Logopedické vyšetrenie 24.09.2020

  Dňa 24.09.2020 o 08:00 sa uskutoční logopedická depistáž v našej MŠ Paletko. Záujem potvrďte vypísaním informovaného súhlasu, ktorý dostanete na triede, alebo si ho môžete stiahnuť a doručiť triednej učiteľke.…

 • Pokyny k nástupu do MŠ od 02. 09. 2020

  Nástup do MŠ je : 02.09.2020 od 6.00 do 8.00. Prevádzka MŠ je od 6.00 do 16.30. Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest,…

 • Prerušenie prevádzky MŠ

  Materská škola MŠ Paletko bude zatvorená od 27.07. 2020 do 16.08.2020. Prevádzka začne 17.08.2020 od 06:00 hod. 320

 • Prevádzka MŠ od 15.6. 2020

  Prevádzka MŠ od tohoto dátumu bude od 6:00 hod do 16:00 hod. 222

 • Otváranie MŠ od. 1. júna 2020

  Materská škola bude otvorená od 1.6. 2020, prevádzka je zatiaľ určená od 7.00 do 16. 00. V prípade, že by vám vyhovovala prevádzka od 6.30 do 15. 30. prosím o…

 • Podmienky nástupu do MŠ od 1.júna

  Prevádzka MŠ bude od 7.00 – 16.00. Do MŠ budú prijaté deti za prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení a bez akýchkoľvek príznakov, (kašeľ, teplota, bolesť hlavy, vyrážka,…..) ktoré budú každý deň…

 • Prevzatie vecí

  Prevzatie vecí Dňa 28.05 2020 od 9.00 do 15.00 prosíme všetkých, aby si prišli pre veci z dôvodu dezinfekcie. Prosíme rodičov, aby pri príchode dodržiavali bezpečnostné hygienické nariadenia. Vstup len…

 • Zápis do MŠ

  Zápis do MŠ. Dňa 5.5. 2020 od 9.00 do 17. 00 si prihlášky do MŠ môžte osobne prevziať a vyplnené odovzdať v budove materskej školy. Zápis prebieha od 30. 04.…

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *