Pokyny ku platbe

Pokyny ku školnému: Potvrdenie o zaplatení školného je potrebné zaslať emailom do 15 dňa v mesiaci. V predmete správy uveďte iba príslušnú triedu „bez mäkčeňov“ ( Sovicky, Zabky, Vcielky, Stonozka ) a v texte emailu uveďte meno dieťaťa a poprípade nejaký komentár.

ŠKOLNÉ: deti do 3 rokov 27 EUR/mesačne 
        deti od 3 rokov 25 EUR/mesačne

Pokyny ku strave: Potvrdenie o zaplatení poplatku za stravu je potrebné zaslať emailom do 15 dňa v mesiaci. A v predmete spravy uveďte iba „strava“ a v texte emailu uveďte meno dieťaťa a ak chcete nejaký komentár.

STRAVNÉ: 2,65 EUR/deň    

Pokyny ku informáciam: Ak chcete byť informovaní o každej zmene a novinkách pre Vás, na pravej strane webu je formulár „INFO o NOVINKÁCH“ Po vložení Vašeho emailu a odoslaní Vám budu chodiť notifikácie o nových oznamoch školy . Budete okamžite informovaní.

526

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *