O nás

dvor v materskej skole  Paletko a preliezky

Materská škola  Paletko – Vrútky na Ulici francúzskych partizánov vznikla v roku 1948 ako druhá materská škola vo Vrútkach. Vznikla v budove, ktorá bola pôvodne hostincom. Škola bola jednotriedna a bez stravy. Budovu rekonštruovali počas mnohých rokov prevádzky až do terajšej podoby. Dnes má materská škola štyri triedy a názov Paletko nesie od roku 2009. Na poschodí sa nachádza trieda najmladšej vekovej skupiny a nová štvrtá trieda. A na prízemí sú dve triedy.  Na oboch podlažiach sú dve šatne. Do všetkých tried sme dali nový nábytkok, koberce, pianíno a interaktívne tabuľe s primeraným množstvom hračiek a učebných pomôcok.

materská škola Paletko Vrútky

Exteriér materskej školy Paletko sa člení na priestrannú časť záhrady s trávnikom a s množstvom stromov a kríkov. Tu sa náchádza pieskovisko, preliezačky, hojdačky, bylinková záhradka, dva drevené altánky, detský domček  a tabule na kreslenie. Na zadnej časti záhrady sa náchádza dopravné ihrisko, pri ktorom je sklad dopravných prostriedkov. V ďalšej časti je asfaltová plocha, ktorá sa využíva sa na loptové hry. Deti majú k dispozícií  basketbalový kôš a detský vláčik na sedenie. Exteriér je pravidelne udržiavaný za pomoci rodičov a zriaďovateľa.

Materská škola Paletko – Vrútky je ideálny priestor pre Vaše deti

Už samotný názov ,,Paletko“ prezrádza, že naša materská škola vo zvýšenej miere uplatňuje výtvarné aktivity a výtvarné umenie. Výtvarné umenie, či už diela alebo výtvarné aktivity s využitím rôznych médií, štýlov a druhov využívame ako  stratégie  v procese výchovno – vzdelávacej činnosti vo všetkých oblastiach rozvoja dieťaťa. Výtvarné umenie je obrazom a zrkadlom celého sveta a svojou rôznorodosťou naozaj ponúka široké využitie v edukačnom procese. Je výborným učebným prostriedkom.

Výtvarná hra je vlastne každá činnosť dieťaťa či s nejakým materiálom, ale aj s vlastným telom. Spájame ju s hudbou, s cvičením, pomocou výtvarných diel a aktivít dokážeme deťom sprostredkovať podstatu fyzikálnych a prírodných javov, vlastností predmetov, zvuku, svetla, spoznávame históriu, literatúru, číslice, písmená, tvary, digitálnu techniku,.. Výtvarné aktivity zaraďujeme podľa podmienok v jednotlivých triedach. Postupne, primerane a nenásilne, s možnosťou vybrať si z rôznorodých činností tú, ktorá je najbližšie dieťaťu, jeho potrebám a jeho rozvoju. Snažíme sa vytvárať podnetné a príjemné prostredie, ktoré vyvoláva u detí túžbu zapojiť sa do zmysluplnej činnosti s daným cieľom.

24 410

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *