Najnovšie články

O nás

dvor MS Paletko a preliezky

Materská škola  na Ulici francúzskych partizánov vo Vrútkach vznikla v roku 1948 ako druhá materská škola vo Vrútkach. Vznikla v budove, ktorá bola pôvodne hostincom. Škola bola jednotriedna a bez stravy. Počas mnohých rokov prevádzky bola budova rekonštruovaná a prestavaná. Dnes má materská škola štyri triedy a názov Paletko nesie od roku 2009. Na poschodí sa nachádza trieda najmladšej vekovej skupiny a nová štvrtá trieda. Na prízemí sú dve triedy.  Na oboch podlažiach sú  dve šatne.Všetky triedy sú vybavené novým nábytkom, kobercom, pianínom a interaktívnymi tabuľami s primeraným množstvom hračiek a učebných pomôcok. Materská škola je vybavená digitálnou technikou a pomerne dostatočným množstvom učebných pomôcok a hračiek.

ihrisko v škole MS Paletko

Exteriér materskej školy sa člení na priestrannú časť záhrady s trávnikom a s množstvom stromov a kríkov. V tejto časti je pieskovisko, preliezačky, hojdačky, bylinková záhradka, dva drevené altánky, detský domček  a tabule na kreslenie. V zadnej časti záhrady je dopravné ihrisko, pri ktorom je sklad dopravných prostriedkov. V druhej časti je asfaltová plocha a plocha, ktorá sa využíva sa na loptové hry. Deti majú k dispozícií  basketbalový kôš a detský vláčik na sedenie. Exteriér je pravidelne udržiavaný za pomoci rodičov a zriaďovateľa.

interiér triedy MS Paletko

Už samotný názov ,,Paletko“ prezrádza, že naša materská škola vo zvýšenej miere uplatňuje výtvarné aktivity a výtvarné umenie. Výtvarné umenie, či už diela alebo výtvarné aktivity s využitím rôznych médií, štýlov a druhov využívame ako  stratégie  v procese výchovno – vzdelávacej činnosti vo všetkých oblastiach rozvoja dieťaťa. Výtvarné umenie je obrazom a zrkadlom celého sveta a svojou rôznorodosťou naozaj ponúka široké využitie v edukačnom procese a je výborným učebným prostriedkom. Výtvarná hra je vlastne všetko, každá činnosť dieťaťa s nejakým materiálom, aj s vlastným telom. Spájame ju s hudbou, s cvičením, pomocou výtvarných diel a aktivít dokážeme deťom sprostredkovať podstatu fyzikálnych a prírodných javov, vlastností predmetov, zvuku, svetla, spoznávame históriu, literatúru, číslice, písmená, tvary, digitálnu techniku,.. Výtvarné aktivity zaraďujeme podľa podmienok v jednotlivých triedach  postupne, primerane a nenásilne, s možnosťou vybrať si z rôznorodých činností tú, ktorá je najbližšie dieťaťu, jeho potrebám a jeho rozvoju. Snažíme sa vytvárať podnetné a príjemné prostredie, ktoré vyvoláva u detí túžbu zapojiť sa do zmysluplnej činnosti s daným cieľom.

718

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov na platbu. Viď pokyny pre rodičov.

 

Info o novinkách