Rozpis denných činností

Čas                                         Činnosti
6.00 hodPríchod detí do MŠ, ranný filter hry a hrové činnosti podľa výberu detí individuálne a skupinové  vzdelávacie aktivity Ranné  okienko zdravotné cvičenie
8.10- 8.40hČinnosti zabezpečujúce životosprávu: osobná hygiena, desiata  
8.45 hVzdelávacie aktivity(výtvarné. pohybové, grafomotorické,…) frontálne, skupinové a individuálne pobyt vonku, vychádzka  s rôznym zameraním
11.15 hčinnosti zabezpečujúce životosprávu: osobná hygiena, obed čistenie zubov odpočinok zdravotné cvičenie, hygiena
14.15holovrant
14.35h- 16.30Hry a hrové činnosti podľa voľby detí Krúžkové činnosti individuálne, skupinové vzdelávacie aktivity  
80

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov ku  platbe.

 

Info o novinkách