Aktivity

  • PLAVECKÝ VÝCVIK
  • LYŽIARSKY VÝCVIK
  • ŠKLOLA V PRÍRODE
  • EKO-VYCHÁDZKY A VÝLETY DO PRÍRODY
  • EXKURZIE
  • KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
  • KARNEVAL
  • HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU
311

Info o novinkách