Posledný príspevok


 • Materská škola sa od 12.04.2021 otvára pre všetky deti.

  Pri nástupe je potrebné doniesť vyplnené čestné vyhlásenie / odkaz na stiahnutie pod textom / s dátumom negatívneho testu zákonného zástupcu, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Nástup dieťaťa je potrebné nahlásiť…

 • Čestné vyhlásenie pre rodičov platné od 08.03.2021

  Do sekcie : Pre rodičov / žiadosti/ bol vložený nový dokument Čestné vyhlásenie 224

 • Prevádzka MŠ od : Pondelka 22.02.2021

  MŠ od 22.02.2021 bude otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať Home-Office. Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje dieťa mailom na :

 • Dôležitý oznam pre rodičov na materskej dovolenke.

  Materská škola pre nedostatok pedagogických zamestnancov následkom vakcinácie, dňom 16.02.2021 prechádza na obmedzenú prevádzku. Deti rodičov na MD budú prijaté do MŠ len na doobedie. Od dnes 18.02.2021 toto obmedzenie…

 • Materská škola bude otvorená od 15.02.2021

  Záujem o nastúpenie do MŠ potvrďte kliknutím do ankety. Za dieťa kliknite len raz. Ak máte viac deti pre ďalśie dieta musíte hlasovať z iného zariadenia napr. mobil, PC….Nástup do…

 • Predĺženie karantény v MŠ až do 12.02.2021

  Materská škola bude zatvorená až do 12.02.2021 (vrátane). Z dôvodu karantény nariadenej RÚVZ. O otvorení Vás budeme informovať 11.02.2021 175

 • Zatvorenie MŠ z dôvodu karantény.

  MŠ je od dnes 03.02.2021 do 05.02.2021 zatvorená z dôvodu karantény. 105

 • Povolenie vstupu do budovy od 27.01.2021

  Vstup do budovy od 27.01.2021 je povolený len osobám, ktoré sa preukážu negatívnym testom na COVID-19 alebo potvrdením o výnimke z testovania . Ďakujeme za porozumenie. 91

 • Upresnenie otvorenia MŠ

  MŠ je až do odvolania otvorená, len pre deti pracujúcich rodičov. 147

Info o novinkách