Posledný príspevok


 • ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PRED NÁSTUPOM DETÍ DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

  Prosíme rodičov, aby z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacej činnosti a z dôvodu vykonávania sanitačných prác opustili priestory MŠ najneskôr o 8.00 hod. Po tejto hodine sa MŠ zatvorí. V prípade učiteľke…

 • Dôležitý oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia, uhraďte prosím platby za mesiace 06, 07 a 08/2023 najneskôr do 15.06.2023. Deti, ktoré sú záväzne prihlásené na prázdniny 07, 08/2023 a nebudú mať uhradenú stravu vopred nebudú…

 • Deň rodiny 11.05.2023 o 15hod.

  Deň rodiny sa bude konať v priestoroch MŠ Paletko: 11.05.2023 Na bazár sa zbierajú veci v stredu 10.05.2023 Zbierame detské oblečenie a detské športové potreby. Nie hračky! Veci musia byť čisté a zachovalé.…

 • Oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE platný od 01.05.2023

  ZMENA O URČENÍ VÝŠKY DOPLATKU PLATNÁ OD: 01.05.2023 Denný poplatok za stravu ostáva na hodnote: 2,65 EUR/deň Plati pre Predškolák: povinné predprimárne vzdelávanie dieťa do 6r. ktorého rodič je v…

 • Odklad školskej dochádzky

  V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do školy a naďalej  ostáva v MŠ  je potrebné rozhodnutie o  odklade školskej dochádzky. Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky vydáva riaditeľka MŠ. Prvý krok je…

 • Darujte nám 2 percentá z vašej dane

  Rodičovskému združeniu pri MŠ môžte prispieť poukázaním 2 percent svojej dane. Postup: Tlačivo na stiahnutie  nájdete v prílohe. Vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení  dane (ktoré Vám vystaví váš…

 • ZMENY v platbách za ŠKOLNÉ od 01.01.2023

  VZN – Všeobecné záväzné nariadenie mesta Vrútky č 9/2022 určuje školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky tieto poplatky, ktoré sú platné od 01.01.2023 Výška mesačného príspevku zákonného…

 • Oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE platný od 01.01.2023

  ZMENA O URČENÍ VÝŠKY POPLATKU PLATNÁ OD: 01.01.2023 Denný poplatok za stravu sa zvyšuje na: 2,65 EUR/deň Predškolák: povinné predprimárne vzdelávanie dieťa do 6r. ktorého rodič je v hmotnej núdzi,…

 • Dôležitý oznam

  V piatok 16.09. 2022 je MŠ z prevádzkových dôvodov zatvorená. Ďakujeme za pochopenie 221

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *