Zápis detí do materskej školy Paletko od 02.05.2021 do 14.05.2021

Info o novinkách