Prevádzka MŠ od : Pondelka 22.02.2021

MŠ od 22.02.2021 bude otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať Home-Office. Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje dieťa mailom na : do 19.02.2021 do 12:00 hod, alebo telefonicky na číslo 043/4284120.

Podmienky nástupu:

  • Potvrdenie od zamestnávateľa, že zamestnanec nemôže vykonávať Home-office
  • platný negatívny test rodiča na Covid-19
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
140

Info o novinkách