Materská škola bude otvorená od 15.02.2021

Záujem o nastúpenie do MŠ potvrďte kliknutím do ankety. Za dieťa kliknite len raz. Ak máte viac deti pre ďalśie dieta musíte hlasovať z iného zariadenia napr. mobil, PC….Nástup do MŠ je podmienený negatívnym testom rodiča a čestným prehlásením o bezinfekčnosti.

Anketa je už ukončená

221

Info o novinkách