Oznamy


 • Zákaz vstupu do MŠ cudzím osobám

  Do priestorov školy je vstup cudzím osobám zakázaný. (vstup je možný len s povolením riaditeľa školy a s podpísaným vyhlásením, že daná osoba prichádza z bezinfekčného prostredia) Za porozumenie ďakujeme. […]

 • Celoškolské ZRPŠ dňa 24.09.2020 o 15:30 hod.

  Dňa 24.09.2020 o 15:30 hod. sa pred budovou MŠ uskutoční celoškolskéZRPŠ. Prosím rodičov, aby si prečítali Školský poriadok a ŠkVP Paletko /školsky vzdelávaci program /,ktoré nájdu v časti ,,Dokumenty školy“, […]

 • Pridaná sekcia “Jedálny lístok”

  Nájdete ho v položke “Pre rodičov” bude pravidelne zverejňovaný každý týždeň. 48

 • Logopedické vyšetrenie 24.09.2020

  Dňa 24.09.2020 o 08:00 sa uskutoční logopedická depistáž v našej MŠ Paletko. Záujem potvrďte vypísaním informovaného súhlasu, ktorý dostanete na triede, alebo si ho môžete stiahnuť a doručiť triednej učiteľke. […]

 • Pokyny k nástupu do MŠ od 02. 09. 2020

  Nástup do MŠ je : 02.09.2020 od 6.00 do 8.00. Prevádzka MŠ je od 6.00 do 16.30. Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, […]

 • Prerušenie prevádzky MŠ

  Materská škola MŠ Paletko bude zatvorená od 27.07. 2020 do 16.08.2020. Prevádzka začne 17.08.2020 od 06:00 hod. 10

 • Prevádzka MŠ od 15.6. 2020

  Prevádzka MŠ od tohoto dátumu bude od 6:00 hod do 16:00 hod. 1

 • Otváranie MŠ od. 1. júna 2020

  Materská škola bude otvorená od 1.6. 2020, prevádzka je zatiaľ určená od 7.00 do 16. 00. V prípade, že by vám vyhovovala prevádzka od 6.30 do 15. 30. prosím o […]

 • Podmienky nástupu do MŠ od 1.júna

  Prevádzka MŠ bude od 7.00 – 16.00. Do MŠ budú prijaté deti za prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení a bez akýchkoľvek príznakov, (kašeľ, teplota, bolesť hlavy, vyrážka,…..) ktoré budú každý deň […]

 • Prevzatie vecí

  Prevzatie vecí Dňa 28.05 2020 od 9.00 do 15.00 prosíme všetkých, aby si prišli pre veci z dôvodu dezinfekcie. Prosíme rodičov, aby pri príchode dodržiavali bezpečnostné hygienické nariadenia. Vstup len […]


Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov na platbu. Viď pokyny pre rodičov.

 

Info o novinkách