Oznamy


 • Darujte nám 2 percentá z vašej dane

  Rodičovskému združeniu pri MŠ môžte prispieť poukázaním 2 percent svojej dane. Postup: Tlačivo na stiahnutie  nájdete v prílohe. Vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení  dane (ktoré Vám vystaví váš…

 • ZMENY v platbách za ŠKOLNÉ od 01.01.2023

  VZN – Všeobecné záväzné nariadenie mesta Vrútky č 9/2022 určuje školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky tieto poplatky, ktoré sú platné od 01.01.2023 Výška mesačného príspevku zákonného…

 • Oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE platný od 01.01.2023

  ZMENA O URČENÍ VÝŠKY POPLATKU PLATNÁ OD: 01.01.2023 Denný poplatok za stravu sa zvyšuje na: 2,65 EUR/deň Predškolák: povinné predprimárne vzdelávanie dieťa do 6r. ktorého rodič je v hmotnej núdzi,…

 • Dôležitý oznam

  V piatok 16.09. 2022 je MŠ z prevádzkových dôvodov zatvorená. Ďakujeme za pochopenie 155

 • Oznam k novému školskému roku 2022/23

  Školský rok sa začína 05.09.2022. Nástup do MŠ je do 07:45 hod. K nástupu je potrebné priniesť vyplnené dokumenty:  evidenčný lístok splnomocnenie, vyhlásenie o bezpríznakovosti Pre novoprijaté deti je potrebné…

 • Oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  ZMENA O URČENÍ VÝŠKY POPLATKU PLATNÁ OD: 01.09.2022 Denný poplatok za stravu sa zvyšuje na: 2,09 EUR/deň Predškolák: povinné predprimárne vzdelávanie dieťa do 6r. ktorého rodič je v hmotnej núdzi,…

 • Skrátenie prevádzky MŠ dňa 30.03.2022

  Dňa 30.03.2022 bude z dôvodu akadémie ku Dňu učiteľov, skrátená prevádzka MŠ do 15:00 hod. Ďakujeme za porozumenie. 139

 • Trieda SOVIČKY pokračuje v karanténe až do 23.02.2022

  Takže trieda Sovičky bude otvorená 24.02.2022 121

 • Trieda Sovičky je pre karanténu v pondelok 21.02.2022 ZATVORENÁ

  V pondelok 21.02.2022 Vás budeme informovať presnejšie o dĺžke karantény. 125

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *