Materská škola sa od 12.04.2021 otvára pre všetky deti.

Pri nástupe je potrebné doniesť vyplnené čestné vyhlásenie / odkaz na stiahnutie pod textom / s dátumom negatívneho testu zákonného zástupcu, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Nástup dieťaťa je potrebné nahlásiť telefonicky, mailom, alebo triednej učiteľke do 16.00 dnešného dňa.

https://www.mspaletko.sk/wp-content/uploads/2021/04/Cestne_vyhlasenie od_27042021.pdf

160

Info o novinkách