Predĺženie karantény v MŠ až do 12.02.2021

Materská škola bude zatvorená až do 12.02.2021 (vrátane). Z dôvodu karantény nariadenej RÚVZ. O otvorení Vás budeme informovať 11.02.2021

175

Info o novinkách