Závada na kúrení bola odstránená

V pondelok 31.01.2022 je MŠ opäť otvorená. Triedy, ktoré sú v karanténe sa otvárajú až po ukončení karantény v jednotlivých triedach.

57

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *