V záhrade materskej školy Paletko

V posledných prázdninových dňoch sa zamestnanci a rodičia Materskej školy Paletko na Ul. francúzskych partizánov venovali realizácii Projektu „Čo ma baví“.

Projekt bol zameraný na zmysluplné využitie školského dvora na športové, vzdelávacie a tvorivé aktivity detí. Materská škola má veľký školský dvor, ktorý je potrebné udržiavať a naplno vybaviť pre deti. Deťom je potrebné vybudovať pevné stanovištia odolné proti poveternostným podmienkam, kde sa deti budú môcť bezpečne hrať.

Tento projekt finančne podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis. Z týchto prostriedkov boli zakúpené pomôcky, prostredníctvom ktorých budú deti tráviť voľný čas zmysluplnými športovými a hrovými aktivitami.

V prvých dňoch školského roku sme sa mohli presvedčiť, že projekt úspešne splnil svoj cieľ pri celoškolskej športovej akcii,kde si deti vyskúšali svoju šikovnosť na rôznych stanovištiach.

Za kolektív Mgr. Repáňová Ľubica

55

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *