Stonožka

Návšteva ZŠ Hany Zelinovej

Vychádzka ku koníkom

Štátna polícia v MŠ

Exkurzia v mestkej polícii a návšteva mestkej policie v MŠ

Návšteva knižnice Hany Zelinovej

Výstava jesenných plodov

Najlepší jedák za Máj

Koncoročný výlet-Rozprávkový les

Vychádzka k téme ,,Paletko pri vode,,

Hravá angličtina

Práca na IT – vývoj motýľov

Vychádzka na lúku – pozorovanie hmyzu

Ekovychádzka ku Dňu Zeme

Tvorive dielne – Ekopanáčik

Vychádzka a téma: Paletko a mlaďatká

Divadlo – Ako namaľovať Dúhu

Velkonočné tvorivé dielne

Výcvik psíka pre nevidiacich

Dopoludnie s knihou – Marec mesiac knihy

Jarná Eko-prechádzka

Spoznávame remeslá

Exkurzia v rybárstve

Indiánsky Deň

Divadlo v MS

Valentin

Karneval

839

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *