Stonožka

Plavecký výcvik

Spevácka súťaž

Jarné tvorivé dielne

Astronomická pozorovateľňa

Edukačná výchova

Výstava patchwork

Cestujeme po svete encyklopédie

Turčianska knižnica – hudobné štúdium

Vesmírne dobrodružstvo

Spoznávame Vrútky

Legový krúžok

Karneval

Turčianska Galéria

Fašiangové tvorivé dielne

Lyžiarsky výcvik -pasovanie za lyžiarov

Lyžiarsky výcvik 2024

Lyžiarsky výcvik – Jasenská dolina 2024

Návšteva knižnice – téma ľudské telo

Zimné tvorivé dielne s rodičmi

Zimná besiedka

Otvorená hodina s predškolákmi

Mikuláš 2023

Hry so snehom

Turčianska galéria – atelíer Kocúr

917

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *