Skrátenie prevádzky MŠ dňa 30.03.2022

Dňa 30.03.2022 bude z dôvodu akadémie ku Dňu učiteľov, skrátená prevádzka MŠ do 15:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

55

Info o novinkách