Podmienky nástupu do MŠ od 1.júna

Prevádzka MŠ bude od 7.00 – 16.00. Do MŠ budú prijaté deti za prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení a bez akýchkoľvek príznakov, (kašeľ, teplota, bolesť hlavy, vyrážka,…..) ktoré budú každý deň kontrolované a za ktoré nesie zodpovednosť zákonný zástupca, prehlásenie o tom, bude každý deň podpisované. Deti budú rozdelené v skupinách podľa veku a rodinného príslušenstva. Doterajšie rozdelenie tried je zrušené. Zákaz nosenia hračiek z domu.

Oznamujeme rodičom, že otváranie MŠ je v štádiu riešenia. Na základe pokynov MŠVVaŠ SR SR a hlavného hygienika SR sa berú do úvahy všetky skutočnosti. Z dôvodu, že aj medzi pedagógmi sa nachádzajú osoby, ktoré patria medzi rizikové, nebude možné otvoriť všetky triedy a nebude možné nastúpenie všetkým deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Po predbežnom zisťovaní záujmu o nastúpenie a po ukončení výberu Vás v najbližšej dobe budeme všetkých informovať o otvorení a vybraným zasielať pokyny a dokumenty, ktoré bude potrebné si vytlačiť a doniesť vypísané a podpísané. Dopredu sa ospravedlňujeme rodičom, ktorých dieťa nebude možné nastúpiť do MŠ od 1. Júna. V prvom rade sa to bude týkať detí, ktorých matky sú na MD. Ďakujeme za porozumenie.

31

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizánov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov ku  platbe.

 

Info o novinkách