Oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE platný od 01.05.2023

ZMENA O URČENÍ VÝŠKY DOPLATKU PLATNÁ OD: 01.05.2023

Denný poplatok za stravu ostáva na hodnote: 2,65 EUR/deň

Plati pre Predškolák: povinné predprimárne vzdelávanie dieťa do 6r. ktorého rodič je v hmotnej núdzi.

Od 01.05.2023 dochádza k zmene pri platbe stravy pre deti v hmotnej núdzi a pre deti v predškolskom veku. Zmena sa týka dotácie štátu a tá sa mení z 1,30€ na 1,40€/deň.

Takže po novom bude rodič doplácať: 1,25€/deň

  • Dotácia štátu – 1,40€ /deň
  • Rodič dopláca –  1,25€ /deň

Doklad o úhrade stravného je nutné doručiť do ŠJ (schránka na kuchynských
dverách), alebo na emailovú adresu školskej jedálne do 15. dňa v mesiaci!
Pri platbe nezabúdajte uvádzať meno a priezvisko dieťaťa + variabilný symbol.

V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne dieťa nebude prevzaté do školského zariadenia! Jednou z podmienok prijatia dieťaťa do zariadenia je, že sa zúčastňuje výchovno vzdelávacieho programu a má zabezpečenú stravu v zariadení ktoré navštevuje!

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Dieťa je možné ODHLÁSIŤ zo stravy:

  • v pondelok najneskôr do 7:30hod
  • v ostatné dni do 7:00 hod.

Odhlásenie dieťaťa formou odkazov a zasielaním súkromných správ a telefonátov pedagógom NEAKCEPTUJEME

Tel: 043/428 41 20

KONZULTAČNÉ HODINY
vedúcej školskej jedálne

Pondelok 7.30 – 8.30 hod.
Utorok 7.30 – 8.30 hod.
Streda 14.00 – 15.00 hod.
Alebo po osobnom dohovore.

49

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *