Oznam k podmienkam vstupu do školy po celoplošnom testovaní.

Na základe usmernení Ministerstva školstva….. SR a podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  majú do materskej školy zakázaný vstup osoby, ktoré sa nepreukážu negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom, potvrdzujúcim výnimku zo zákazu vstupu.Do tohto dokladu sme preto oprávnení nahliadnuť. Požadovať predloženie tohto dokladu sú povinní pedagogickí zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci pri vstupe do MŠ.Pri nástupe do MŠ je potrebné vyplniť  vyhlásenie zákonného zástupcu.Do materskej školy nebudú prijaté deti, ktorých členovia rodiny sú v karanténe,na základe pozitívneho výsledku a deti, ktorých členovia rodiny sa nezúčastnili celoplošného testovania a nemajú pridelenú výnimku.Ďakujeme za pochopenie a verím, že vám ide o zdravie všetkých a že budete zodpovedne pristupovať k danej skutočnosti.

233

Info o novinkách