ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PRED NÁSTUPOM DETÍ DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 • Školský rok sa začína 04.09.2023
 • prevádzka MŠ je od 6.00 hod. do 16.30 hod.
 • Nástup detí do MŠ je do 07:45

Prosíme rodičov, aby z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacej činnosti a z dôvodu vykonávania sanitačných prác opustili priestory MŠ najneskôr o 8.00 hod. Po tejto hodine sa MŠ zatvorí. V prípade učiteľke vopred oznámeného neskoršieho príchodu detí (z dôvodu návštevy lekára s dieťaťom, alebo iných výnimočných a vopred nepredvídateľných situácií..) je možné využiť zvonček.

 • Na telefonický kontakt s učiteľkou môžete využiť tel. čísla 043 /4284120

Prvý týždeň budú zoznamy detí podľa pridelenia do jednotlivých tried zverejnené na dverách do chodieb k jednotlivým triedam .

 Pri nástupe do MŠ je treba odovzdať triednej učiteľke:

 • Prefotenú kartičku  poistenca dieťaťa
 • Evidenčný lístok dieťaťa. Na evidenčnom liste je nevyhnutné uviesť telefónne číslo, na ktorom je možné zastihnúť zákonného zástupcu  v prípade ochorenia dieťaťa, mobilné kontakty na rodičov STIAHNUŤ

V poznámke je potrebné upozorniť MŠ na alergie alebo prípadné iné zdravotné problémy, ktoré by  mohli ohroziť zdravie dieťaťa .

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov STIAHNUŤ
 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ STIAHNUŤ
 • Čestné vyhlásenie pre zber údajov STIAHNUŤ

Dokumenty si môžete stiahnuť a vytlačiť „cez odkaz“ vedľa textu

V prípade, že máte možnosť dokumenty si môžete stiahnuť z našej webovej stránky a priniesť ich vyplnené, čím výrazne uľahčíte a zrýchlite proces vybavenia základných formalít a zároveň znížite stres detí.

Za pochopenie ďakujeme.

Čo treba deťom do materskej školy:

 • malý plastový vešiak do skrinky,
 • (v taške) náhradnú spodnú bielizeň a náhradné oblečenie / prosíme označiť menom dieťaťa /
 • pyžamko – označené menom dieťaťa,
 • pevné prezúvky /nie šľapky ani crocsy/,
 • dievčatám hrebeň, alebo kefu na vlasy,
 • igelitovú tašku na ušpinenú bielizeň
 • Hygienické potreby: 
  • 10 ks toaletný papier
  • 2 ks vyťahovacích vreckoviek
  • 10 balíčkov vreckoviek
  • 1 l tekutého mydla s dezinfakčnou zložkou
  • zubná kefka a zubná pasta (okrem 3 ročných detí)

VŠETKY VECI VRÁTANE PONOŽIEK  TREBA  PODPÍSAŤ.

     

Odporúčame každému novoprijatému 3 ročnému dieťaťu priniesť ochrannú gumenú podložku so savým povrchom na lehátko (hygienické dôvody ochrany lehátka proti moču, dajú sa zakúpiť v lekárni).

Upozorňujeme rodičov, že v prípade, že sa dieťa v MŠ bude často a pravidelne pomočovať t. j. viackrát do týždňa, bude individuálne riešená jeho dochádzka do času, kedy dieťa nebude mať zvládnuté primerané hygienické návyky.

V MŠ sa plienky ani cumle nepoužívajú. Od dieťaťa sa očakáva primeraná úroveň zvládnutia hygienických návykov (samostatne používať WC, umývať si a utierať ruky), sebaobslužných návykov pri stolovaní ( jesť samostatne s lyžicou, vedieť sa napiť z pohára, vedieť samostatne držať ½ krajca chleba v ruke a odhryzovať si z neho), sebaobslužné návyky pri obliekaní (vedieť si navliecť a zobliecť tepláčiky…) Preto je vhodné deťom obliekať pohodlné a nie tesné oblečenie.

Všetky novoprijaté 3 ročné deti absolvujú postupný proces adaptácie na prostredie MŠ podľa potreby a po dohode so zákonným zástupcom.

V prvý nástupný deň do MŠ budú všetky deti v adaptačnom pobyte prihlásené na stravu.

V prípade, že dieťa ochorie, alebo z iných dôvodov nenastúpi, je nevyhnutné ho v jedálni odhlásiť zo stravy telefonicky do 7.00 hod.

      

PROSÍM AKCEPTUJTE, že do MŠ sa nenosia hračky, lieky, cennosti, potraviny, cukríky…

Všetky deti MŠ okrem predškolákov – t. j. detí, ktoré najneskôr do 31.08.2023 dovŕšili vek 5 rokov, detí v hmotnej núdzi platia okrem stravného aj príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ /tzv. školné/ vždy mesiac vopred do 15.dňa v kalendárnom mesiaci. (informácie k platbe nájdete v časti POKYNY  KU PLATBE)

69

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *