Logopedické vyšetrenie 24.09.2020

Dňa 24.09.2020 o 08:00 sa uskutoční logopedická depistáž v našej MŠ Paletko. Záujem potvrďte vypísaním informovaného súhlasu, ktorý dostanete na triede, alebo si ho môžete stiahnuť a doručiť triednej učiteľke. Depistáž je zdarma .

24

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov na platbu. Viď pokyny pre rodičov.

 

Info o novinkách