Dôležitý oznam školskej jedálne

Vážení rodičia, uhraďte prosím platby za mesiace 06, 07 a 08/2023 najneskôr do 15.06.2023.

Deti, ktoré sú záväzne prihlásené na prázdniny 07, 08/2023 a nebudú mať uhradenú stravu vopred nebudú do zariadenia prijaté.

Úhradu platby posielajte na mail:

73

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *