Darujte nám 2 percentá z vašej dane

Rodičovskému združeniu pri MŠ môžte prispieť poukázaním 2 percent svojej dane.

Postup:

Tlačivo na stiahnutie  nájdete v prílohe.

Vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení  dane (ktoré Vám vystaví váš zamestnávateľ, ak v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania začiarknete oddiel č. VII.)

Obidve tlačivá doručíte do MŠ alebo osobne môžete zaniesť  na príslušný daňový úrad do 30. 04. 2023.

Ďakujeme

Príloha

132

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *