Zmena začiatku prevádzky MŠ

Materská škola bude otvorená až od 11.01.2021. Pri nástupe je potrebné doniesť vyplnené tlačivo : Priloha č.4 – vyhlásenie o bezinfekčnosti.

109

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizánov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov ku  platbe.

 

Info o novinkách