Najnovšie články

Pokyny

Pokyny ku školnému: Potvrdenie o zaplatení školnéko je potrebné zaslať emailom skolne@mspaletko.sk do 15 dňa v mesiaci. A v predmete správy uveďte príslušnú triedu (Sovičky, Žabky….a pod.) a v texte uveďte meno dieťaťa

Pokyny ku strave: Potvrdenie o zaplatení poplatku za stravu je potrebné zaslať emailom strava@mspaletko.sk do 15 dňa v mesiaci. A v predmete spravy uveďte “strava” a v texte uveďte meno dieťaťa

Pokyny ku informáciam: Ak chcete byť informovaní o každej zmene a novinkách pre Vás, na pravej strane webu je formulár “INFO o NOVINKÁCH” Po vložení Vašeho emailu a odoslaní Vám budu chodiť notifikácie o nových oznamoch školy . Budete okamžite informovaní.

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Info o novinkách