Najnovšie články

Pokyny

Pokyny ku školnému: Potvrdenie o zaplatení školného je potrebné zaslať emailom skolne@mspaletko.sk do 15 dňa v mesiaci. V predmete správy uveďte iba príslušnú triedu “bez diakritiky” ( Sovicky, Zabky, Vcielky, Stonozka ) a v texte emailu uveďte meno dieťaťa a poprípade nejaký komentár.

ŠKOLNÉ: deti do 3 rokov 17 EUR/mesačne 
        deti od 3 rokov 15 EUR/mesaćne

Pokyny ku strave: Potvrdenie o zaplatení poplatku za stravu je potrebné zaslať emailom strava@mspaletko.sk do 15 dňa v mesiaci. A v predmete spravy uveďte iba “strava” a v texte emailu uveďte meno dieťaťa a ak chcete nejaký komentár.

STRAVNÉ: 1,65 EUR/deň

Pokyny ku informáciam: Ak chcete byť informovaní o každej zmene a novinkách pre Vás, na pravej strane webu je formulár “INFO o NOVINKÁCH” Po vložení Vašeho emailu a odoslaní Vám budu chodiť notifikácie o nových oznamoch školy . Budete okamžite informovaní.

90

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov na platbu. Viď pokyny pre rodičov.

 

Info o novinkách