Najnovšie články

Celoškolské ZRPŠ dňa 24.09.2020 o 15:30 hod.

Dňa 24.09.2020 o 15:30 hod. sa pred budovou MŠ uskutoční celoškolské
ZRPŠ. Prosím rodičov, aby si prečítali Školský poriadok a ŠkVP Paletko /školsky vzdelávaci program /,ktoré nájdu v časti ,,Dokumenty školy“, aby sme sa nezdržiavali ich čítaním, keďže súčasná situácia nám nedovolí uskutočniť ZRPŠ v budove školy. V programe ZRPŠ bude aj voľba členov do Rady školy a odsúhlasenie príspevku do účtu školy.

https://www.mspaletko.sk/dokumenty-skoly/

Vaša účasť je potrebná.

58

Tu nás nájdete

Adresa:
Materská škola Paletko
Francúzskych partizanov 19
038 61 Vrútky

Telefón
043/428 41 20

e-mail
Riaditeľ:  info@mspaletko.sk
Platba školného :  skolne@mspaletko.sk
Platba za stravu :  strava@mspaletko.sk

Vyplnte správne predmet správy podľa  pokynov na platbu. Viď pokyny pre rodičov.

 

Info o novinkách